Centri som ingår i den globala Fillauer-koncernen är en av de största aktörerna på utveckling, tillverkning och distribution av proteser och protesteknologi.

I korthet

En enkel och lättadministrerad webbplats förberedd för expansion och med ett tydligt och mätbart ROI.

Webbplatsen är byggd i Joomla Publiceringsverktyg bland annat för att slippa återkommande licenskostnader och för att få tillgång till ett välfungerade administrationsgränssitt.

För att garantera webbplats-investeringen långsiktigt har Centri AB ett förvaltning- och supportavtal med oss.

På djupet

Centri AB har tidigare haft en webbplats som inte speglat produktsortimentet och företagets tekniska dominans. Den gamla lösningen har dessutom varit byggd på äldre teknologi.

Centri har haft ett väldigt tydligt designmanér som man velat återspegla på sin nya webbplats.

Flera kunder